KIDS ANAOKULU \ OZES PROGRAMI

OZES PROGRAMI  (OKUL ÖNCESİ ZEKA EĞİTİMİ )

 

Okul Öncesi Zeka Eğitimi programında , "KÜÇÜK OLDUĞUNA BAKMAYIN ,OKULDA OYNAYARAK ÇOK ŞEY ÖĞRENECEK" düşüncesi ile hareket edilmektedir. Çocuğun geleceğini etkileyen en önemli etkenlerden biri  oynadığı oyunlar ve materyallerdir.  Çocuklara okulu sevdiren ,bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen ,motivasyon güçlenmesini sağlayan ve bu sayede dikkatini geliştiren bu sistem okul öncesinde miniklerimizin zeka gelişimine ciddi katkı sağlamaktadır.

 

 

Zeka Oyunları Dersi Hedef Becerileri

      Bu programla her çocuk;

 

 Nesnelerin, objelerin ve becerilerinin farkına varacak. Etrafındaki olayları fark edebilme ve algılama becerileri kazanacaklar. Kendi kabiliyetlerini ve eksik yanlarını algılayacaklar.

  Renkleri tanıyacak, renkler ve şekiller üzerinde yorum yapabilecek.

 Sayı kavramlarını, ritmik sayma sistemlerini ve matematiksel düşünme becerileri gelişecek.

 Geometrik şekillerin özelliklerini kavrayacak. Geometrik terimleri rahatlıkla belirtebilecek.

 Problemlerle ilgili çözümü düşünecek, çözüme ulaşabilmek için gerekli planlamaları yapacak.

 Karşılaştığı problemleri ve sistemleri anlayabilecek, olaylar arasında ilişkiler kurabilecek, sonuca ulaşabilmek için bir plan yapacak, bu planı uygulayabilmek için gerekli yöntemleri deneyecek.

 Problemi önce anlaması gerektiğini,  elindeki materyallerin ne olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilecek.

 Mantıksal olarak düşünebilecek, tüme varım ve tümden gelim kavramlarıyla ilgili çıkarımlar yapabilecek.

 Grup içerisinde aktif rol alabilecek gerektiğinde liderlik yapabilecek.

 Günlük hayatta ve derslerinde karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm yöntemleri araştıracak ve deneyecek.

 Yaşantısı boyunca gerekli olan akıl yürütme işlevini bilecek ve bunu uygulayacak.

 Karşılaştığı problemleri, çözüm yollarını ve mantıksal düşüncelerini akıcı bir dil kullanarak anlatacak.

 Problemlerin çözümünde birden çok strateji geliştirebilecek.

 Bilgiyi araştıracak, üretecek ve kullanacak.

 

 

OKUL ÖNCESİ ZEKA EĞİTİMİ SİSTEMİ İLE ÇOCUKLARIMIZ ;

*Düşünme Becerileri

*Görsel Algı

*Farkındalık

*Grup Bilinci

*Ayırt Etme

*Üretkenlik

*Deneme ,Yanılma

*Fiziksel Yetkinlik

 KAZANMAKTADIRLAR