MONTESSORİ \ MONTESSORİ YAŞAM

BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ SANAT ANAOKULUNDA GÜNLÜK YAŞAM

 

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda günlük yaşam sabah saat 07.30'da başlar. 09.00-09.30 arası "açık büfe" sistemi ile yapılan kahvaltı sonrası, 2-3 yaş ve 4-5-6 yaş grupları için hazırlanan günlük programa uygun etkinliklerle devam eder. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için besin grupları, kalori ve mineral gereksinmelerine özen gösterilerek hazırlanmış ve ailelere de iletilen yemek listesine uygun öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı yapılır. Ailelerin çocuklarını okula getirmede kahvaltı saatine özen göstermeleri ve eğitim programının işleyişi, rehber öğretmenin çocuklarla olan ilişkisinin aksamaması için 09.30' dan sonra kahvaltı talep edilmemesi gerekir.

 

Okulumuzda tam gün ve yarım gün eğitim uygulaması yapılmaktadır. Tam gün ve yarım gün uygulamaları seçenekleri bulunmaktadır. 5-6 yaş çocuklarına öğle uykusu uygulanmamaktadır. Diğer yaş gruplarındaki tam gün programına devam eden çocuklara uyku saati 13.00-15.00 arasındadır. Çocukların uykuda kullandıkları malzemeleri 15 gün aralıklarla ailelere temizlenmek üzere gönderilir.

 

Okulumuzda Montessori eğitim köşeleri yanısıra çocuğun  öğrenme gereksinimi karşılamak ve etkin öğrenmeyi kolaylaştıran branş dersleri bulunmaktadır. Çocuklar etkinlikleri sırasında gün boyu sabit mekanda kalmayıp, eğitim içeriğine uygun olarak tüm okulu kullanırlar.Geniş bahçemiz çocukların bedensel gelişimine destek verecek oyun araçları yanında, sebze-çiçek yetiştirebileceği "hobi bahçesi", kum ve su etkinliklerini özgürce yapabilecekleri bölümler içerir. Bahçemiz oyunun yanısıra eğitim programı uygulamalarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

 

Eğitim etkinliklerinde çocuklarımızın çeşitli alanlardaki beceri ve yeteneklerinin farkedilerek ön plana çıkabilmesi eğitim felsefemizde yer alır. Bu nedenle önemle ve özenle planlamalar yapılır. Eğitim etkinlikleri kendi öğretmenlerimiz yanında alanında yeterliliğini kanıtlamış profesyonel eğiticilerle de desteklenir. Müzik, ingilizce, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi etkinlikler eğitim programımızın içinde yer alıp, ailelerden ayrı bir ücret talep edilmemektedir.

 

Eğitimde "yaşayarak-görerek - içinde yer alarak öğrenme" ilkemizle dış mekanlara gözlem, inceleme ve eğlence amaçlı gezilerimiz ile sinema, tiyatro eğlencelerimiz de programımızın vazgeçilmezlerindendir.

 

Çocuklarımızın sağlık taramaları anlaşmalı okul doktoru tarafından yürütülür.Tedavi sürecinde alması gereken ilaçları çocuğun adı soyadı ve ilacın verileceği saat ile ölçeği yazılı olarak belirtildiğinde aksatılmadan verilir. Çocukların 2 ay aralıklarla boy ve kilo kontrolu yapılarak aileler bilgilendirilir.

 

Ailelerin çocukla ilişkilerindeki açmazlarında; sorunlarına yardım ve yol gösterici amaçlı danışma desteği okul yönetimince sağlandığı gibi psikoloğumuz da gerekli çalışmaları yürütür. Ailelerin çocukların günlük yaşamına ilişkin gözlem ve sorularında; Okulumuzun açıklık ilkesi gereği ziyaretlere her zaman hazırdır. Ancak soru ve beklentilerin paylaşılmasına ilişkin bireysel görüşme taleplerinde Okul Yönetiminden randevu alarak talebin iletilmesi; paylaşılacak zamanın sağlıklı olması için önem taşır.

 

Çocuklarımızın planlanan gelişimsel hedeflere ulaşması sonucu kazanılmış davranışlarındaki başarıları,günlük etkinliklerdeki performansları gözlemlenerek Eğitsel Davranış Grafikleri ve Gözlem Formlarına uygun Dönemsel Raporlar yoluyla aileler, çocuklarının gelişim takipleriyle ilgili bilgilendirilir.

 

İsteyen ailelerin çocukları için belirlenecek ücret karşılığı servis hizmeti sağlıklı ve güvenli bir şekilde verilmektedir.

 

 

 

 

MONTESSORI ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

 

Her bir araç kümesi sadece bir kavram sunar, böylece kavram anlamına etki edebilecek diğer tüm uyaranlardan ayrılır ve dikkat sadece onun üstüne yoğunlaştırılır. Araçlar kavramları basitten karmaşığa ve ileriki aşamalarda soyuta doğru öğretecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sırayla sunulur.Her araç kendisinden sonra gelecek ileri kavramlar için alt yapı oluşturur.Montessori Araçlarının en önemli özelliği hata denetim mekanizmasına sahip olmalarıdır. Bu mekanizma sayesinde çocuk kendisi öğrenir yani yetişkinin yardımına ihtiyaç duymadan araçla çalışır ve çalışmasının sonucunu kendi değerlendirebilir.

 

 

 

 

MONTESSORI YÖNTEMİ'NİN TEMEL ÖNGÖRÜLERİ

 

  Çocuk yetersiz bir birey değildir. Tüm canlılar gibi çocuk da bağımsızlığını yani kimsenin yardımı olmadan kendi ayakları üstünde durabilmeyi ister.

  Çocuğa saygı duymak gerekir aksi takdirde ona seçimlerini gerçekleştirmesi için fırsat vermediğimizden çocuğun kişiliğini doğru değerlendiremeyiz.

  Çocuk, öğrenme sürecini gelişimindeki ihtiyaçlara uygun olarak kendi kendine yönetebilme becerisine sahiptir.Çocuğun gelişimi hakkındaki bilgi çocuğun Montessori Yöntemi'ne göre düzenlenen bir çevreyle kurduğu ilişkinin gözlemlenmesiyle elde edilir. Öğretmenin gözlemleri değerlendirilir, çocuğun ilerlemesi bu verilere göre takip edilir ve düzenlenir.

  Gelişim süreci içinde çocuğun çevresindeki bazı uyaranlara karşı zaman zaman daha duyarlı olduğu dönemler vardır. Bu dönemlerde öğrenme diğer dönemlere göre çok hızlı, yoğun ve etkisi güçlüdür. Hayatın ilk altı yılında mümkün olan duyarlı dönemlerde çocuk dile, sosyal ilişkilere, duyularını geliştirmeye ve inceltmeye, bilgilerini sınıflandırma ve derecelendirmeye eğilimli olur. Bu nedenle çocuğun içinde bulunduğu mekan onun gelişimine uygun ve destekleyecek bir biçimde düzenlenmelidir.

  Hayatın ilk altı yılı yaşamın daha sonraki yıllarıyla kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Çocuk yetişkinliğinde kullanacağı hayat becerilerinin büyük bir kısmını bu ilk altı yılda inşa eder. En önemlisi çocuğun bilgiyi alma ve işleme becerisi bu dönemde çok yüksektir ve en verimli şekilde değerlendirilmesi gerekir.

  İlk altı yaşta çocuklara sözel olarak bilgi iletilmesi yararsız bir çabadır. Çocuklar bu dönemde bilgiyi mutlak surette yaparak ve yaşayarak alırlar. Sorun bilgiyi alma ve değerlendirme sürecinin çocuğa nasıl yaşatılabileceğidir. Montessori araçları çocuğun bilgiyi yaşayarak keşfedebilmesini sağlar çünkü artık bilgi, sözel ve soyut değil ama çocuğun eliyle işleyebileceği somut bir biçimdedir.

  Bağımsız sorun çözme becerilerinin gelişmesi desteklenir ve çocukların kendi ayakları üstünde durabilmeleri cesaretlendirilir.

 

 

 

 

MONTESSORİ EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME

 

Montessori Yöntemi çocuğun gelişimini çalışmaları ve ulaştıklarıyla ölçerken geleneksel yöntem notlar, testler ve karnelerle ölçer. Açıktır ki gelişimi bu şekilde ölçmeye çalışmak öğrenme eylemini, hedefi sadece bir test sonucuna indirgeyen olumsuz bir yarışmaya dönüştürür, oysa asıl amaç öğrenmek, gelişmek ve ilerlemektir.

 

Montessori Yönteminde değerlendirme çocuğun araçlarla çalışması sırasında yapılan hassas gözlemlerin bir sonucu olarak belirlenir. Özellikle ilk altı yaşta çocuğa herhangi bir geleneksel değerlendirmenin yapılamayacağı, gelişimi ölçtüğü düşünülen testlerin çocuklar hakkında oldukça kısıtlı ve fazlasıyla genellemeye dayalı bilgiler verdiği bilinmektedir. Bu nedenle çocuğun çalışmaları sırasında toplanan gözlemler ki bu gözlemler sadece araçlarla yapılan çalışmalar hakkında değildir, beden eğitimi sırasında yaptığı hareketler de gözleme dahildir oyun oynarken arkadaşlarıyla kurduğu sohbetler de. Çocuk hakkında toplanan bu gözlemler hem Montessori'nin ilke ve ölçülerine hem de gelişim psikolojisinin verilerine göre değerlendirilir. Montessori Yöntemi çocuğun gelişimini sayılarla değerlendiren bir karneden çok çocuğun yaptığı işler, öğretmenin gözlem kayıtları ve eğitim yöneticileri tarafından düzenli bir takiple değerlendirir. Çocuğun başarıları, güçlü olduğu konular ve zayıflıkları da bu yazılarda belirtilir ve önerilerde bulunulur.