KURUMSAL \ MİSYON

 

Bilgi Köprüsü Etüt Eğitim Merkezi olarak bireysel farkındalıklar ve ihtiyaçları dikkate alarak uyguladığı eğitim, öğretim programları , deneyimli akademik kadrosu ve sağlamış olduğu güvenli ortam sayesinde ; Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşam biçimi olarak kabul eden,Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini,Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen, Sorumluluklarını bilen ve bunları yerine getiren, Etkili iletişim becerilerine sahip olan , çevresiyle sürekli etkileşim halinde bulunan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.