KIDS ANAOKULU \ EĞİTİM PROGRAMI

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

Güne her sabah serbest zaman etkinliği ile başlanır. Bu etkinlik sırasında çocuklar kendi istek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri köşelere ve oyuncaklara yönelme fırsatını bulurlar. Amaç; çocuklarda paylaşma, arkadaşlık, grup uyumu, karar verme, yaratıcılık gibi yeteneklerini geliştirerek ruhsal yönden güçlü ve dengeli kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Amaç, çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimini desteklemek, düzgün cümlelerle konuşma becerisi kazandırmak, kendini ifade edebilmelerini sağlamak, söz alarak konuşmak, cevap vermek,  konuşan arkadaşını dinlemek, sırasını bekleme, resimlerdeki hareketi, olayları, kişileri tanıyabilme ve ifade edebilme, sözcük dağarcığını geliştirebilmektir. Bu amaçla, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Şiir, Bilmece, Sohbet, Resimli kitap okuma, Taklit Oyunları, Pandomim, Dramatizasyon, Öykü Tamamlama gibi çalışmalar yapılır.

 

OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

Oyun etkinliğinde amaç; görsel belleği geliştirmek, çocukların dikkatlerini yoğunlaştırmalarını öğrenmelerini sağlamak, verilen yönergeyi dinleme ve yerine getirme, Kurallı oyuna katılma alışkanlığını geliştirme, Beden Koordinasyonu, Denge, Hız, Güç etkinlikleriyle psikomotor alandaki gelişimlerine ulaşmak hedeflenir. Oyun çocuğu eğlendirirken fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda gelişimlerini sağlar.

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Müzik etkinlikleri diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen etkinliklerdir. Amaç, müzik duygusunun gelişimini desteklemek, şarkı söyleme, sanat yönünü destekleme, ritim duygusu, müzik aletlerini tanıma ve ayırt edebilmelerini sağlamak, sesin kaynağına doğru hareket etmektir. Ayrıca bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine yardımcı olur. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinletilerek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesini sağlar.

 

SANAT ETKİNLİĞİ

Sanat etkinliğinde amaç; el-göz koordinasyonunu desteklemek, küçük kas gelişimini desteklemek, el becerilerini geliştirebilme, deşarj olma ve duygusal bakımdan rahatlamalarını sağlama, yaratıcı yönlerini geliştirme, parmak kaslarının motor gelişimini destekleme, farklı malzemeleri tanıma ve kullanma yeteneklerinin gelişimini desteklemektedir.

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında amaç; kavram gelişimini desteklemek, kavramları çeşitli araçlar, nesneler göstererek kavratmak, gösterilen kavramın ne olduğunu söyleyebilmek, çocukların dikkat sürelerini uzatmak, problem çözmek, temel kavram çalışmaları, küçük kas gelişimini desteklemektir. Gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, mekan ve zıt kavramları kazanmalarını sağlamaktır.

 

FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Amaç, çocukların çevrelerini gözlemelerine imkan sağlamak, öğrenme ve merak duygularını geliştirmek, düşüncelerini ve gözlemlerini açıklayabileceği, inceleme, araştırma, keşfetme denemeleri yapabileceği ortamlar düzenlemektir. Doğayı, doğada ki canlı ve cansız varlıkları tanıma, sevdirme, korumaya yönelik bilgi, beceri bütünlüğüdür.                                                     

 

DRAMA ETKİNLİĞİ

Amaç, çocukların yaratıcılığını geliştirmektir. Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma- ısınma çalışmaları, Pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, Dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur. Çalışmalarda açık fikirli, eşitlikçi, cesaretlendirici, açıklayıcı sezgilerini kullandırıcı bir yol izlenir.

 

İCATLAR SAATİ

Yaş grubuna göre ilgilerini çekeceğini bildiğimiz ''icatları'' basite indirgeyerek, bu alanda da farkındalıklarının arttırılması çalışmalarıdır. Zaman zaman ailelerde çalışmaya destek verirler.

 

DÜŞÜNEN ÇOCUK SAATİ

Günlük hayat içerisinde yaşananlardan yola çıkılarak, duygusal gelişimine katkıda bulunulmak hedeflenir. Olaylara başkasının açısından da bakabilmeleri sağlanır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Toplum içerisinde yaşarken uyulması gereken kurallar ve değerler uygulamalı olarak kavratılır. Beraber yaşam, iletişim, sofra kültürü, güzel konuşma bunlardan bazılarıdır.