Vizyon & Misyon


Vizyon

Seçkin bir eğitim kurumu olarak , eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.
Eğitim ve öğretim sektöründe akademik bir alt yapı ile üstün kaliteyi benimsemiş, eğitim ve öğretim sektörü içinde örnek ve lider kurum olmak. Modern eğitim anlayışıyla ileri öğretim düzeylerine ulaşabilecek donanımlı bireyler yetiştirmek. 
Profesyonel , dinamik , yönetim kadrosu ile en iyi olmak amacıyla sizlere üstün hizmet sunmayı, eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı hedeflemiştir. Uzman öğretim ve rehber öğretmen kadrosunun desteği ile öğrencilerin karşılaşabileceği her türlü sosyal ve psikolojik sorunların üstesinden gelmesini sağlayarak başarıyı garantilemektir.

Misyon

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları olarak bireysel farkındalıklar ve ihtiyaçları dikkate alarak uyguladığı eğitim, öğretim programları , deneyimli akademik kadrosu ve sağlamış olduğu güvenli ortam sayesinde ; Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşam biçimi olarak kabul eden,Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini,Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen, Sorumluluklarını bilen ve bunları yerine getiren, Etkili iletişim becerilerine sahip olan , çevresiyle sürekli etkileşim halinde bulunan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.