Montessorri Anaokulu

Rehberlik


Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda Rehberlik;
Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, çocuklara kişisel becerilerini ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri, öz disiplin kazandıkları, paylaşmayı öğrendikleri bir sosyal ortam sağlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yakın ilgi ve rehberliğinde kendine güvenen, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda sağlam adımlar atarlar.

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu olarak bizler; çocuklara sevgi ve ilgi ile yaklaşarak onlara ulaşıyoruz. Çocuğun yaşantısındaki güçlü değişkenler olan aile ve okulun iletişim halinde kalmasını, izlenecek yol için doğru hareket edilmesini, çocuğun gelişiminin izlenmesini, ihtiyaçlarının tanınmasını ve duygusal ve sosyal gelişim ve farkındalık kazanmalarını sağlamaktayız. Okul öncesinde psikologlar, çocuğun; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini takip etmek ve desteklemek için eğitim sürecinde aktif rol alır. Çocuklar gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara dürüst davranılarak, yaşadıkları olaylar karşısında sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Oryantasyon Süreci:
Okulöncesi, çocuğun hayatı aileden ayrı bir birey olarak deneyimleyebileceği sahadır. Bu başlangıcın güvenli ve mutlu olması büyük önem taşımaktadır. Alışma ve uyum sürecinde çocuk tek başına olmamalıdır. Bunun için okulun ilk günlerinde; oryantasyon çalışmaları yürütüyoruz. Oryantasyon döneminde aile ile iletişimde kalarak çocuğun okula uyum dönemine destek oluyoruz.

ÇOCUKLARA YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Sınıf Gözlemleri: Sınıf gözlemlerinin amacı öğrenciyi doğal ortamında ve grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle 3 yaş grubu öğrencileri için duygusal, sosyal ve fiziksel alandaki gelişimlerini takip etmek için doğal bir ortam sağlar. Yapılan gözlemler ile birlikte çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlenerek aile ile paylaşılır.
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel alanda gelişmelerine yönelik sınıf rehberlik dersleri yapılmaktadır.

Test ve Envanterler:
Çocukların bilişsel gelişimlerini, davranışlarını ve psikolojik süreçlerini anlamada psikolojik testler uygulamaktayız. Test sonuçları, veli görüşmelerinde ailelerle paylaşılmaktadır. Okulumuzda, velilerimizin yazılı izniyle Peabody Alıcı Dil Testi, Gessel Gelişim testi, Frankfurter dikkat testi, Metropolitan Okul Olgunluğu testi uygulanmaktadır. Bunun dışında; Ankara Gelişim Envanteri (AGTE) gerekli durumlarda uygulanmaktadır. 
VELİYE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Veli görüşmeleri, velilerin arzu ettiği zaman ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
•    Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Gerekli durumlarda uzman desteği alınması için yönlendirilir.
•    Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir.
•    Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır, seminerler düzenlenir.
ÖĞRETMEN
Öğretmen Görüşmeleri:

Öğretmenler ve rehberlik servisi olarak her zaman iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın hayatında önemli bir etkiye sahip olan öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler yaparak, her öğrencinin gelişimi hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz.
Hizmet İçi Eğitimler: Rehberlik servisi olarak ve okulumuza davet ettiğimiz uzmanlarla, sürekli bir gelişim imkânı sunuyoruz. Öğretmenlerimizin çocuk psikolojisi ve doğru davranış yöntemleri konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı oluyoruz.