Montessorri Anaokulu

Haftasonu Etkinlikleri


OYUN GRUBU HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ

Çocuğun en doğal öğrenme aracı oyundur. Oyun çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini etkili ifade etme anlamı taşır. Bu gerçeğe Montessori’nin de öğretileri eklenince özgür ve kendine güvenen çocuk nesilleri yetişiyor.
Çocuğun her yaşadığı duyguyu sınayıp, deneyip ve pekiştirdiği kendinden bir şeyler katmak için heyecanlandığı bir deney alanı olarak da tanımlayabiliriz oyunu. Oyun oynamak çocuklar için sadece eğlence anlamına gelse de aslında oyunların öğretici yanları onlar için çok daha önemlidir.
Montessori öğretilerini de uyguladığınızda ceza – ödül ilişkisi olmadan defalarca deneyerek belki de yanılarak ve merak ederek öğrenirken çocuk atölyesinden faydalanabilirler.
Oyun atölyeleri programı çocuğun bu ihtiyacını karşılıyor. Bu etkinlikler sayesinde bilgi aktarımı en iyi şekilde yansıtılıyor. Bu aynı zamanda onlar için en iyi eğitim yöntemi.
Hayal güçlerini kullandıkları etkinlikler ve atölyeler sayesinde doyasıya eğleniyorlar. Her bir atölyede arkadaşlarıyla anlaşmayı öğreniyorlar ve onların sınırlarını keşfediyorlar. İnsan ilişkilerindeki ilk adımlarını atarak sosyalleşmenin ne demek olduğunun farkına varıyorlar. Onlar için hayatın ciddi bir amacı yoktur. Onlara bir şeyler öğretmek istiyorsanız bunun yolu eğlence olmalıdır.

OYUNUN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMİ

Günümüzde çocuklar, çağımızın hastalığı olarak da nitelendirilen, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçlarla çok erken yaşlarda tanışmakta ve zamanlarının önemli bir bölümünü bu araçlarla geçirmektedirler. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 verilerine göre 6 – 15 yaş grubu çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, internet kullanmaya başlama yaşı 9, cep telefonu kullanmaya başlama yaşı ise 10’a düşmüştür. Bu gruptaki çocuklarda 2013 yılında kendi kullanımına ait bilgisayara sahip olanların oranı %24,4, cep telefonuna sahip olanların oranı %13,1 ve oyun konsoluna sahip olanların oranı %2,9 olmuştur (TÜİK, İstatistiklerle Çocuk, 2013). Amerika’da da 4-6 yaş grubu çocukların yaklaşık %70’inin günde yaklaşık 1 saat bilgisayar kullandığı belirlenmiştir (Johnson, Christie and Wardle, 2005).
Oyun, çocuğun işidir (Maria Montessori). Oyun oynamak, çoğu zaman eğlence olarak görülür. Oysaki oyun çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Oyun oynayan çocuklar sadece eğlenmekle kalmazlar. Oyun sayesinde çocuklarda, zihinsel gelişimde, sosyal gelişimde ve psikomotor becerilerde olumlu gelişmeler sağlanır. Problem çözme yetenekleri gelişir, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler. Yeni kelimeler öğreneceklerinden dolayı da alıcı dil becerileri desteklenmiş olur. Neye üzülüp neye sevindikleri ortaya çıkar. Eğer içine kapanık bir çocuğunuz varsa oyun oynarken çocuğunuzla geçireceğiniz bu süre sizin ve çocuğunuz için sağlıklı bir iletişim fırsatı olabilir. Çünkü çocuğun duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yer oyundur. Çocuklar ilgi duydukları nesne ve etkinliklerle daha aktif olurlar. İlgi duydukları etkinliklerle iletişime daha iyi gireceklerinden dolayı motivasyonları da yüksek olur. Bu durum etkili ve kalıcı öğrenme fırsatı sunar. Oyuna ebeveynlerin de dâhil olması çocukla geçirilen kaliteli zamanın artmasını sağlar.


OYUN GRUBUNA NE ZAMAN BAŞLAMALIYIZ?

Okul öncesi eğitim, çocuğun okul hayatının başlangıcıdır ve doğru başlangıç, onun mutlu olmasını sağlar. Yanlış başlangıç, travma yaşamasına ve okuldan soğumasına neden olur. Çocuğun üç yaşından önce okul öncesi eğitime yavaş yavaş başlaması gerekir. Amacı, çocukların öncelikle evde bir bakım verenle yalnız oyun oynaması yerine kendi yaşıtlarıyla ve grup içinde oyun oynamayıp sosyalleşmesidir. Sosyalleşmede ilk adım ise güvenli ve doğal ortam yaratabilen akranlarıyla gelişim basamaklarına göre beceriler kazandığı dil gelişimini destekleyen oyun gruplarıdır.

OYUN GRUPLARININ ÇOCUKLARA FAYDALARI NELERDİR;
• Arkadaş bulmanın zorlaştığı ve oyun oynayacak alanların azaldığı günümüzde çocukların arkadaş bulmalarını sağlar.
• Çocuklar sosyalleşir.
• Toplumda nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenirler.
• Kuralları ve kurallara uymayı öğrenirler.
• Bilgi ve becerileri artar. Çocuklar en kolay başka bir çocuktan duyduğunu ve gördüğünü öğrenir.
• Farklı şeyler görüp öğrenmelerini sağlar.
• Paylaşmayı öğrenirler.
• Tertipli ve düzenli olmayı öğrenirler.
• Disiplini öğrenirler.
• Çocuklar oyun grupları içerisinde ayakta kalmayı öğrenirler. Karşılaştıkları olumsuzluklarda nasıl hareket etmesi gerektiğini bulurlar.

    Bilgi  Köprüsü Montessori Anaokulunda hafta sonları Anne baba ve çocuk birlikte etkili,  verimli, eğlenceli aktiviteler  ve oyunlar eşliğinde hizmet sunmaktadır.