Kreş

Eğitim


Kreşimiz  0-36 ay arası çocuklara eğitim öğretim ve bakım hizmeti vermektedir. Çocuklar yaş gruplarına göre  gruplandırılıp, gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir. Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve özbakım becerileri desteklenir.

Kreşimizde Çocuğun tüm gelişim alanlarını eş değer oranda destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır. Alanında uzman öğretmenlerimizce yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre farklı programlar izlenmektedir.

Kreşimizde Uygulanan etkinliklerimizle çocuklarımızın  oyunla keşfederek serbest öğrenmeleri ve özgürce deneyimlemeleri sağlanır. Uygulanan programda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara "Yaşamsal Deneyim" fırsatları sunulur. Böylece çocuklar çevrelerindeki dünyayı keşfederler, test ederler ve her gün yeni bir şey öğrenirler. Çocuk oyunda, öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Bu noktadan hareketle eğitim programında temel etkinlik olarak oyun kullanılır.

BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞ'İ olarak bizler eğitim programımızı öncelikle Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları dikkate alarak mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortam hazırlayarak oluşturuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; sadece mutlu çocuklar öğrenir, gelişir, merak eder, sorgular, araştırtır ve paylaşır.
 
EĞLENCELİ YABANCI DİL
 
Yabancı dil etkinliğimiz  öğrencilerimize bir ders olarak değil; Günlük program içerisinde sadece oyun oynatarak farkında olmadan öğretilmektedir. Ana dillerinde yeni yeni yetkinlik kazanan öğrencilerimiz ikinci bir dilin ayrımına varıp o dili de ayrı bir dil olarak benimserler; Bu nedenle, Kreşimizde İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizce ile ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizce'yi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktır.
 

TAM GÜN PROGRAMI:  07:30-17:30
AİLE DESTEK PROGRAMI: 17:30-18:45
YARIM GÜN SABAH PROGRAMI:  07:30-13:00
YARIM GÜN ÖĞLEN PROGRAMI:   12:00-18:45

-Tam gün programına katılan çocuklarımız sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı, meyve ara öğünleri ile beslenmektedir.
-Yarım gün sabah programına katılan çocuklarımız sabah kahvaltısı, meyve ara öğünü ve öğlen yemeği  ile beslenmektedir.
-Yarım gün öğlen programına katılan çocuklarımız öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı ile beslenmektedir.
-Branş etkinlikleri, pedagoji bilgisine sahip alanında uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.


İNGİLİZCE    

Yabancı dil etkinliğimiz öğrencilerimize sadece bir ders olarak değil; Günlük program içerisinde oyun oynarken de öğretilmektedir.

ORF MÜZİK

Her insan anne karnında kalp ritmi dinleyerek dünyaya gelir. Ritim hayatımızın her anında bizimledir. İşte bu sebeple kreş olarak çocuklarımızın ritim ve müzik etkinliklerine son derece önem vermekteyiz. Yıl içerisinde ritim çalışmaları yapar, çocukların içindeki keşfedilmemiş küçük müzik insanlarını ortaya çıkarırız.

YARATICI DRAMA

Drama dersinin amacı, çocukların kendilerini rahat ifade edebilmelerini sağlamak ve kendi hayal güçlerinin sınırsızlığını keşfettirebilmektir. Bunu yaparken öğrencilerin; beden, zihin, duygu gelişimini destekleyen oyun ve egzersizler dâhilinde uygulanmaktadır.

JİMNASTİK

Sporla ilgilenen her çocuk vücuduna daha hâkim, daha sağlıklı ve daha dinç olur. Jimnastik çalışmaları çocuklarımızın yetişkinlik döneminde ‘’spor ve sağlıklı yaşamı’’, bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine de yardımcı olur. Çünkü fiziksel bir aktiviteyi başarmaktan dolayı duyulan heyecan, çocuğun yaşamının her döneminde ihtiyaç duyacağı kendine saygı ve güven duygularının gelişiminde önemli rol oynar.


Çocukların 0-3 Yaş Arasındaki Fiziksel, Duygusal ve Sosyal Gelişimi
 
Yaşamın ilk üç yılında bebek, bir taraftan içinde bulunduğu ortama ve çevresindeki kişilere uyum sağlarken diğer taraftan hızlı bir şekilde gerçekleşen büyüme ve gelişmenin gerektirdiği değişimlere ayak uydurmaya çalışır.
 
Bu süreç içeresinde yuvarlanır, emekler, sıralar, yürür, ses çıkarır, konuşur, şarkı söyler, dans eder ve aşama aşama çeşitli beceriler geliştirir; ancak bireysel farklılıklar nedeniyle her bebeğin gelişimi aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Her çocuk gelişim basamaklarını farklı zamanlarda ve hızda tamamlar.

Kreşimizde Uyguladığımız program  0-36 aylık çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeyine ulaşmalarını; sağlık, bakım ve beslenmelerinin uygun şekilde desteklenmesini sağlamak amacı ile geliştirilerek uygulanmaktadır.
 
Erken çocukluk eğitimi sayesinde çocukların sosyal alanda hoşgörü ve empati becerileri bilişsel alanda matematiksel ve konumsal algıları ile sorun çözebilme becerileri, dil alanında sesleri ayırt etme konuşurken sesini doğru kullanabilme, ve kendini sözel olarak ifade edebilme becerileri geliştirir. Çocuklar motor alanda ise fiziksel gelişimin temelini oluşturan küçük ve büyük kaslarını doğru kullanabilmeyi öğrenirler ve böylece el ve göz koordinasyonu gerektiren işler kadar denge gerektiren hareketleri de yapabilirler. Çocuklar aynı zamanda temizlik kurallarına uymayı, giysilerini tek başına giymeyi çıkartmayı, doğru beslenmeyi, kazalar ve tehlikelerden korunabilmeyi de öğrenirler.
 
Her gelişim evresi çocuğun tüm gelişimi için önemlidir Bu nedenle kreşimizde verilen nitelikli eğitim,  ''yaşama en iyi başlangıç'' yeri olarak önem taşımaktadır.

BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞİMİZİN ÖĞRETMENLERİ; erken çocukluk eğitiminin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen en temel belirleyicilerimizden biridir. Bu doğrultuda çocuklarımız sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda çevrelerini keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmenlerimiz ile çocuklarımız arasında kurulan tutarlı ve güvenli bağdır.
 
 
0 - 1 Ay: Yeni Doğmuş Bebeğin Gelişimi
 
Fiziksel Gelişim:
·         Görsel ayrımları yapabilir .
·         Sesleri, kokuları ve konuşmaları fark edebilir.
·         Başını hareket ettirebilir.
·         Bebeğin kilosu ve boyu gelişir.
·         3-4 saatte bir beslenmek ister.
·         Gülümseye başlar.
·         Kendini ifade etmek için ağlar.
·         Günün 2/3'unu uyuyarak geçirir.
Duygusal Gelişim: Doğum sonrasında ses, ışık, temasın bebeklere yoğun gelir ve anneye bağımlı oldukları için çaresiz ve stresli oldukları gözlemlenebilir. Keyif ve stres anlarının işaretleri gözlemlenebilir.
 
1 - 3 Ay: 3 Aylık Bebeğin Gelişimi
 
Fiziksel Gelişim:
·         Sesleri daha iyi ayırt edebilir ve uygun tepkiler gösterebilir.
·         Yüz ifadelerini duruma göre değiştirebilir.
·         Başını tutmak için daha az desteğe ihtiyaç duyar.
·         Refleksleri daha kuvvetlidir, nesneleri kavramaya başlar.
·         Uyku süreleri uzar.
Duygusal Gelişim: Bu dönemde bebek şefkat ve sarılmaya olumlu tepki verir.
Sosyal Gelişim: Bebek, karşısındakinin gülümsemesine tepki vermeye başlar ve yüz ifadeleri detaylı olarak inceler.
 
3 - 6 Ay: 6 Aylık Bebeğin Gelişimi
Fiziksel Gelişim:

·         Hareket etme alanı genişler; yuvarlanabilir, göbeğinin üzerinde emeklemeye çalışır.
·         El ve ayak parmakları ile oynar.
·         Çok az destek ile oturabilir
·         Doğumdaki kilosunun 2 katına çıkması beklenir.
·         Yüksek sesle ağlaması belli durum/olaylar ile ilişkilidir.
·         Motor beceri koordinasyonu artar.
·         Sesler çıkarmaya ve bundan keyif almaya başlar.
·         Beslenme sıklığında azalma başlayabilir.
·         Uyku düzeni daha tahmin edilebilir olmaya başlar.
·         Ce-ee gibi oyunlardan keyif alır.
Duygusal Gelişim: Bu dönemdeki bebekler anneleri ile bağlanmayı gerçekleştirmiştir. 
 
Sosyal Gelişim: Bebek annesini, babasını yabancı kişiler ayırt eder, kendisi ile oyun oynanmasını, öz bakımının gerçekleştirilmesini bekler.
 
6 - 9 Ay: 9 Aylık Bebeğin Gelişimi
Fiziksel Gelişim:

·         Desteksiz oturabilir.
·         Ayakta durmaya çabalar.
·         Emekleyebilir, emeklemeye çalışır.
·         Hareketleri daha kontrollüdür.
·         Dişleri çıkmaya başlayabilir.
·         Katı gıda tüketmeye başlayabilir.
·         Kişi ve duruma özgü benzer sesler çıkarmaya başlar.
Duygusal Gelişim: Göremediği şeylerin /kişilerin yok olduğunu sanır ve anne/babayı göremediğinde kaygılanır.
Sosyal Gelişim: Birçok ebeveyn bu dönemde çocuklarında yabancı korkusu gözlemleyebilir.
 
9 - 12 Ay: 1 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi
Fiziksel Gelişim:

·         Desteksiz oturabilir.
·         Tutunarak ayakta durur.
·         İlk kelimelerini söyler.
·         İstediklerini ifade etmek için bedenini, sesleri kullanır.
·         Koordinasyonu ve nesneleri manipüle etmesi gelişmiştir.
Duygusal Gelişim: Birçok çocuk bu dönemde ebeveyninden uzak kaldığında ayrılık kaygısı deneyimleyebilir. 
 
Sosyal Gelişim: Bu dönemde çocuklar isimlerini öğrenmiş ve ona seslenildiğinde tepki verir. Çok basit yönergeleri uygulayabilir. (Kitabını getir gibi)


12 - 18 Ay: 1.5 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

Fiziksel Gelişim:
·         Yardımsız veya çok az destek ile yürüyebilir
·         Sözcük dağarcığı gelişmiştir.
·         Kaba ve ince motor becerileri gelişmiştir
Duygusal Gelişim: Ebeveynini güven üssü olarak kullanarak keyifle etrafı keşfeder.
Sosyal Gelişim: Bu dönemde çocuklar her şeyi merak eder ve denemek ister.
 
 
18 - 24 Ay: 2 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi
Fiziksel Gelişim:
·         Sözcük dağarcığı istek ve ihtiyaçları belirtecek kadar gelişmiştir.
·         Az destek ile merdiven çıkabilir.
·         Tuvaletini tutma becerisi gelişir.
·         Uyku düzeni oluşmuştur.
Duygusal Gelişim: Çocuk kendi istediğinin yapılması için diretir, inatlaşır. Bireyselleşme istediği ile yapılmasını istediği şeyi elde etmek için öfke/ağlama krizleri gözlemlenebilir. Çevresindeki insanların duygularının farkına varır.
Sosyal Gelişim: Akranları ile yan yana oyun oynar, paylaşmayı pek sevmez. Akranlarının olduğu kalabalık bir ortama girmede kaygı yaşayabilir.
2 - 3 Yaş: 3 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi
 
Fiziksel Gelişim:
·         Cümleler kullanarak kendini ifade edebilir.
·         Kuralları ve yönergeleri anlar, uygulayabilir.
·         Rahatça yürür, koşar, zıplar ve tırmanır.
·         Kendi üstünü giyebilir, çıkarabilir.
·         Nesneleri kategorilere ayırabilir (şekil, renk gibi).
 
 
Duygusal Gelişim: Farklı duyguları ve yüz ifadelerini ayırt edebilirler.
Sosyal Gelişim: Yetişkinleri taklit eder. Rutinlerini sever. Akranları ile yetişkin gözetiminde kısa süreli ortak oyunlar oynar.


BEBEK GELİŞİMİNDE UYKUNUN ÖNEMİ
 
Uyku bebeklerin gelişiminde beslenme kadar önemli olan bir unsurdur. 0-3 yaş dönemi zihinsel gelişim ve sağlıklı büyüme için çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde bebekler çok hızlı büyür ve gelişirler. Sonraki dönemlerde büyüme ve gelişme hızı düşer. Özellikle beyin gelişimi için 0-3 yaş dönemi hayati önem taşır. Beyin gelişiminin % 80'i bu dönemde tamamlanır ve beyin ölçüsü neredeyse yetişkinlikteki büyüklüğe ulaşır. Bu yüzden bebeğin kesintisiz uyuması önemlidir.
 Uykusunu alan bebekler genelde ağlayarak uyanmazlar. Bebek ağlayarak uyanırsa büyük olasılıkla ''daha uykum var'' demek istiyordur. Uyku sırasında bebeğin çalışmayan kasları da çalışarak enerji depoları yenilenir. Bebek, uyanıkken oyunda öğrendiği bilgileri uyku sırasında organize ederek beynine kaydeder. Böylece beyinde nöronlar arası bağlar oluşur ve güçlenir.
Uyku süresi ve kalitesi bütün bu gelişmelerin olabilmesi için son derece önem kazanır. İyi uyumuş ve dinlenmiş bir bebek, uyku öncesi depoladığı bilgileri hafızasına düzenli bir şekilde kaydetmiş olarak güne daha enerjik başlar.
Bu amaç doğrultusunda kreşimizde uyguladığımız uyku programımız çocuklarımızın gelişimleri ve ayları dikkate alınarak planlanmıştır. Böylece uyanıkken yeni şeyler öğrenmeye daha istekli olup kaliteli oyunlar oynayabilmeleri hedeflenmiştir.
ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞİMİZDE  0-3 YAŞ
ÇOCUKLARIMIZIN AYLARINA GÖRE  UYKU SÜRELERİ
 
 0-3 AY: Bu dönemde bebeklerimiz günde toplam  18-20 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Uykular gün içinde bölünerek olur.1. ayın sonuna doğru gece - gündüz ayrımını yapabilirler.
 
3-6 AY:  Bu aylarda bebeklerimizin uyku süreleri 15-16 saat arasındadır. Gece uykularının yavaş yavaş azalmaya başladığı ve uyku düzeninin oturduğu aylardır.
 
6-9 AY: Altı dokuz aylık bebeklerimiz 13-16 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun 10-12 saati gece 2 veya 4 saati de gündüz uykusu şeklinde olmalıdır.
 
9-15 AY: Bu dönemde bebeklerimiz13-15 saat uyurlar  11-12 saati gece 2-3 saati de gündüz uykusu şeklinde olmalıdır.
 
15-24 AY: Bebeklerimizin tek gündüz uykusuna geçtiği dönemdir.11-12 saat gece,2-3 saat gündüz uykusu uyumaları gerekir.
 
24-36 AY:  Bu aylarda bebeklerimiz gündüz 1,5-2 saatlik uykuya ihtiyaç duyarlar. Gece asla beslenmeye ihtiyaç olmadan kesintisiz  11 saat uyuyabilirler.
 
 ÇOCUK UYKUSUNU ALAMAMIŞSA

*Zihinsel olarak yorgun düşer
*Olaylara doğru tepkiler vermesi güçleşir.
*Fiziksel güç gerektiren aktivitelerde zorlanır.
 
UYUMAMAKTA DİRENİYORSA
 
*Sakin ortam ve aktivitelere yönlendirilir.
*Kitap okunur.
*Resim vs. yapmasına fırsat verilir.
*Yapboz vs. oyuncaklarla oynamasına olanak sağlanır.
*Vücudu kendini dinlendirme fırsatı bulursa gücü geri gelir.


BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞİ FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ  
Erken çocukluk dönemi, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı dönemdir. Bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini duyuları yoluyla tanımaya ve keşfetmeye başlarlar. Bebekler için her şey merak konusudur ve bu merakları onları çevrelerini incelemeye ve araştırmaya yöneltir. Örneğin, bebek eline aldığı bir nesneye bakar, ona dokunur, sesini dinler ve ağzına götürür. Yürümeye başladıklarında ise artık çocuklar çevrelerini rahatça araştırmaya çalışırlar. Bir yaşındaki bir çocuk her yere gider, gördüğü her şeye dokunur, raflardan kitapları çeker, birçok şeyi ağzına atar ve eşyalara takılıp düşer. Böylece çocuk, anlamlı bir şekilde dünyayı araştırmakta ve öğrenmektedir. Çocuklar 2-3 yaşlarından itibaren çiçekleri, yaprakları ve çeşitli kabukları toplamaktan hoşlanır, yakın çevrelerindeki hayvanların hareketleri onların ilgisini çeker. Böylece bu dönemde çocuklar fen ve doğa etkinlikleriyle ilgili ilk deneyimlerini kazanmaya başlar. Çevrelerini daha iyi tanımaya başladıkça da bazı kavramlar geliştirirler. Erken çocukluk eğitimi programında yer alan fen ve doğa etkinlikleri, çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalardır.
Çocuklar, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu doğrultuda Öğretmenlerimiz grubundaki her çocuğun ilgi ve yeteneklerini  belirleyerek  gelişimlerini  destekleyecek  öğrenim yaşantılarını planlar ve uygular. Çocuklarımız yapılan çalışmalarla grup içinde iş birliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal değerleri kazanır. Aynı zamanda çocukların çevrelerindeki  nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerine olanak sağlar.
 
FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZDA AMAÇLADIĞIMIZ  KAZANIMLAR
Çok yönlü (beden-dil-zihin-duygu- psikomotor-sosyal -öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunur.
Çocukların meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini destekler.
Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
Kavram gelişimlerini sağlar.
Kendilerine güven duymalarını sağlar.
Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.

KREŞİMİZDE  UYGULANAN  FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ
* Hayvan besleme
* Bitki yetiştirme
* İnceleme gezi gözlem
* Deney yapma ve gözlem
*Sınıfa konuk çağırma

2-3 YAŞ ÇOCUKLARINDA TUVALET EĞİTİMİ
 
Çocuğun birey olma yolunda erken çocukluk döneminin önemli süreçlerinden bir tanesi olarak sayılabilecek tuvalet eğitimi, çocuğa tuvalet alışkanlığını kazandırması yönünde eğitimi verecek kişilerin ona destek olması ve eğitmesi olarak tanımlanabilir. İlerleyen dönemlerde çocukların özbakım becerilerini kazanması açısından da köşetaşı niteliğinde olan bu sürecin etkin bir şekilde devam etmesi için dikkat edilmesi gereken bir takım işaretler vardır.
Çocuğun kendi bedensel duyumlarını hissettiği, ihtiyaçlarını anlattığı, bunların sorumluluğunu almayı ve bedensel sınırlarını öğrendiği dönemdir. 'Tuvalet alışkanlığı çoğu zaman iki yaş civarında kazanılır. Bu dönem çocuğun, başkalarından gelen önerilere kolayca uyum göstermediği, sıklıkla yoğun çatışmaların yaşandığı bir döneme rastlar.
Çocuk bağımsız bir birey olma yolunda gelişirken, kendi bağımsızlığı ile başkalarının onayı arasında bir denge oluşturma çabası içindedir. Yine bu dönemde, çocuğun çiş ve kakaya yüklediği anlam da yetişkinlerinkinden farklıdır. Çocuklar bedenlerinde ürettikleri nesnelere ilgi duyarlar. Bedenleri nasıl önemliyse onlar için, bedenlerinden çıkan şeyler de çok değerlidir. Ebeveynler, onları dışarı atıp kurtulmasıyla ilgili çocuğunu ödüllendirirken, çocuğun zihni karışır, çünkü o aslında kendisi için çok değerli olan şeylerden ayrılmak istemeyebilir. Çocuğun çiş ve kakasını tuvalete yapıyor olması, bir anlamda anne-babasını mutlu edecek bir hediye niteliği taşır. Tuvalete oturmanın çocuğun kendi iyiliği ve rahatı için yapacağı bir şey olduğu mesajının verilmesi işleri kolaylaştırabilir. Annesi babası tarafından bağımsızlığı için yeterince desteklenen, girişimciliği nedeniyle cesaretlendirilen çocukların kendilerine olan güvenleri artar ve gelişimlerinin önü açılmış olur.
Tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun, fizyolojik olarak kas gelişimini tamamlamış, gelişimsel olarak kendini ifade edebilecek becerileri kazanmış olması ve aynı zamanda da psikolojik olarak sağlıklı bir dönemde olması beklenmelidir. 

Eğitime başlamak için...
•    Çocuğunuz yürüyorsa,
•    Verdiğiniz bazı komutları yerine getirebiliyorsa,
•    İsteklerini konuşarak anlatabiliyorsa,
•    Gün içinde 2-3 saat kuru kalabiliyorsa,
•    Altı ıslandığında rahatsızlığını ifade edebilecek hale gelmişse, tuvalet eğitimine hazır olduğunu düşünebiliriz.
Tuvalet eğitimi vermek için en uygun dönem 24-36 aylar arasıdır. Bu yaş aralığı baz alınarak öğretmenlerimiz ve annelerimiz tarafından uygun zaman belirlenerek tuvalet eğitimine başlanır.